Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Nhận biết những trở ngại: Bạn nên làm gì để giải quyết những trở ngại?

CHIA SẺ

Bạn nên làm gì để giải quyết những trở ngại? Bạn nên viết chúng ra và giải quyết từng cái một.

Bạn phải liệt kê một danh sách những trở ngại có thể ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu. Sau đó, sắp xếp chúng theo mức độ nguy hại từ lớn cho đến nhỏ. Cuối cùng, hãy tập trung làm việc để vượt qua những trở ngại đó.

A: Tại sao anh buồn vậy?

B: Anh lại trượt và chẳng biết nên làm gì đây.

A: Đơn giản thôi! Anh hãy liệt kê những trở ngại và lần lượt  giải quyết chúng.

B: nghe cũng đúng!