Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đánh giá thành quả: Thành công là gì?

CHIA SẺ

Thành công là gì? Thành công là sự hoàn tất bất cứ việc gì mà chúng ta định làm.

Đánh giá thành quả mà bạn đạt được là sự kết hợp giữa trực giác và kết quả thực tế. Và hãy tin vào phương pháp mà bạn đã thực hiện để đạt được thành công. Những người tự tin sẽ đạt được thành công.

A: Em nghĩ sao về đánh giá lại thành quả của mình?

B:Em đang nghĩ liệu chúng ta có nên làm việc ấy không?

A:  Rất nên!

B: vâng em sẽ làm thế!