Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Sắp xếp kế hoạch: Tại sao chúng ta nên sắp xếp kế hoạch?

CHIA SẺ

Tại sao chúng ta nên sắp xếp kế hoạch? Chúng ta nên sắp xếp kế hoạch để tránh các trở ngại và có kết quả tốt hơn.

Lập kế hoạch là một phần quan trọng để đạt mục tiêu. Để vượt qua, bạn phải chuẩn bị trước một kế hoạch nhằm tránh các trở ngại và giúp bạn có trách nhiệm hơn với những sai sót có thể xảy ra.

A: Anh phải tiến hành theo kế hoạch.

B: Tại sao?

A: Làm vậy sẽ giúp anh tránh được thất bại.

B: Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên của anh.