Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Lập kế hoạch: Lợi thế của việc sắp xếp kế hoạch trươc là gì?

Lợi thế của việc sắp xếp kế hoạch trước là gì? Những cố gắng sẽ đem đến cho bạn thành công,tránh được  thất bại.

Hãy vạch sẵn các kế hoạch. Mọi công việc phải được lên kế hoạch ngay vào đầu tháng. Khi việc nào đã hoàn thành thì gạch bỏ đi. Nếu vẫn còn phần việc chưa hoàn tất vào cuối tháng, hãy thực hiện trong tháng sau. Nếu bạn biết lên kế hoạch cho công việc một cách hợp lí, bạn sẽ vượt qua mọi trở ngại.

A: Sao trông cậu căng thẳng vậy?

B: Mình vẫn còn hai việc cần phải làm.

A: Sao cậu không sắp xếp trước công việc cần làm nhỉ?

B: Hay đấy làm thế sẽ giúp mình xong việc,mình phải sắp xếp lại công việc mới được.

Advertisements (Quảng cáo)