Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Kiên trì với kế hoạch: Kiên trì với kế hoạch có ích lợi gì?

Kiên trì với kế hoạch có ích lợi gì? khi bạn kiên trì với kế hoạch của mình , bạn sẽ tập trung vào mục tiêu và sẽ tránh được thất bại.
Bạn Cần phải gắn bó với kế hoạch của mình một cách chặt chẽ. Kế hoạch sẽ không có tác dụng gì nếu bạn lập ra nó và để đấy. Bạn cần phải kiên trì với kế hoạch của mình bằng bất cứ giá nào, cho dù gặp khó khăn, bạn cũng không được buông xuôi. Từ bỏ kế hoạch cũng có nghĩa là chấp nhận thất bại.

A: Tại sao cậu lại bỏ dự án giữa chừng như vậy?

B: Tớ thấy nó khó quá.

A: Công việc sẽ càng khó khăn nếu cậu thay đổi kế hoạch đấy

B: Vậy à? nếu thế tớ sẽ cố gắng kiên trì với kế hoạch của mình.

Advertisements (Quảng cáo)