Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Những lời nói bóng gió trong một cuộc tranh luận sẽ có tác hại như thế nào?

Những lời nói bóng gió trong một cuộc tranh luận sẽ có tác hại như thế nào?

Những lời nói bóng gió sẽ khiến cho cuộc thảo luận rơi vào bế tắc vì những sự tranh cãi ngoài lề không cần thiết. 

Ám chỉ là hành động cần hết sức hạn chế khi tham gia tranh luận, vì nó cho thấy người đó đang bới móc các vấn đề cá nhân và không có liên quan đến vấn đề đang được tranh luận.

A: Bố mình đã dậy mình cần phải tránh việc ám chỉ trong bất kỳ cuộc tranh luận nào.

B: Tại sao vậy?

A: Phải tránh việc ám chỉ để ngăn chặn những tranh cãi không cần thiết.

B: Ừ, đó là một việc không nên chút nào.

Advertisements (Quảng cáo)