Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đưa ra các luận điểm: Tại sao người tham gia tranh luận cần phải lập danh sách các luận điểm?

CHIA SẺ

Tại sao người tham gia tranh luận cần phải lập danh sách các luận điểm?

Người tham gia tranh luận cần phải làm vậy để đảm bảo tính chuẩn xác trong các lập luận của mình.

Khi tham gia một cuộc tranh luận, bạn cần phải có sự chuẩn bị chu đáo để buổi tranh luận đạt được kết quả tốt nhất. Để có được những lập luận chuẩn mực, người tham gia cần phải liệt kê ra những luận điểm một cách chi tiết, từ đó suy nghĩ hướng giải quyết vấn đề.

Trước khi tham gia một cuộc tranh luận, chúng ta cần làm gì?

Chúng ta cần có sự chuẩn bị chu đáo để đạt được kết quả tốt.