Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Tại sao người tham gia hùng biện cần phải phân biệt được các mối quan hệ tương quan?

CHIA SẺ

 Tại sao người tham gia hùng biện cần phải phân biệt được các mối quan hệ tương quan?

Cần phải phân biệt rõ để tránh nhầm lẫn. 

Người tham gia tranh luận phải lưu ý để phân biệt các mối quan hệ tương quan của hai hay nhiều sự vật, sự việc khác nhau, không được nhầm lẫn giữa chúng. Chẳng hạn, một người có thu nhập cao sẽ mua được một chiếc tủ lạnh, nhưng một người có một chiếc tủ lạnh thì chưa chắc người đó đã có thu nhập cao.

 A: Người chiến thắng tại cuộc thi hùng biện đã đưa ra một điểm rất hay.

B: Đó là gì thế ạ?

A: Ông ấy nói tới việc cần phải phân biệt được mối quan hệ tương quan giữa các đối tượng mà chúng ta đề cập tới.

B: Ông ấy đã nói đúng đấy chú ạ.