Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Phân tích tình thế: Phân tích tình thế hiện tại để đạt được mục tiêu có quan trọng không?

CHIA SẺ

 Phân tích tình thế hiện tại để đạt được mục tiêu có quan trọng không? Có, phân tích tình thế hiện tại trước khi làm bất cứ việc gì cũng đều rất quan trọng.

Phân tích tình thế hiện tại sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch mà bạn đề ra nhằm đạt được mục tiêu. Vì thế, hãy tận dụng tình thế hiện tại, đừng xem nó như là một bất lợi. Bạn phải chủ động nắm bắt cơ hội trên con đường tiến thân.

A: Anh nên phân tích tình thế hiện tại trước khi tiếp tục.

B: Vì sao lại thế?

A: Anh sẽ thành công nếu biết phân tích tình thế.

B: Ồ! Ý tưởng hay đấy.