Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Người khác sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn tôn trọng họ?

CHIA SẺ

 Người khác sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn tôn trọng họ?

Khi bạn tôn trọng họ, họ sẽ tôn trọng lại bạn và dễ dàng đồng tình với bạn.

Chúng ta nên thế hiện sự tôn trọng đối với người khác, dù trong hoàn cảnh nào. Khi làm được điều này, chúng ta sẽ khiến họ cảm nhận được giá trị riêng của mình, dù địa vị xã hội của họ thấp hay cao. Biết tôn trọng người khác thì cũng sẽ được đền đáp lại bằng sự tôn trọng. Bạn cũng sẽ dễ gây ảnh hưởng với họ hơn.

A: Biết tôn trọng người khác thì sẽ được đền đáp lại bằng điều gì?

B: Biết tôn trọng người khác thì cũng sẽ được người khác tôn trọng.

A: Vì sao lại thế cậu nhỉ?

B: Vì điều đó khiến họ cảm nhận được sự trân trọng của chúng ta dành cho những giá trị riêng của họ.