Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Việc biết tự khiển trách sẽ mang lại kết quả gì?

CHIA SẺ

 Việc biết tự khiển trách sẽ mang lại kết quả gì?

Biết tự khiển trách sẽ khiến bạn ngày càng hoàn thiện nhân cách của mình, đồng thời khiến người khác đánh giá bạn cao hơn.

Thật dễ dàng để khiển trách người khác khi họ mắc lỗi, nhưng để có thể tự khiển trách mình vì đã mắc sai lầm thì không dễ chút nào. Nếu làm được việc này, bạn sẽ ngày càng hoàn thiện mình hơn và trở thành một người thành thật và khiêm tốn.

A: Mình đã tự nhận lỗi sai của mình trước mặt thầy giáo.

B: Vậy thầy đã nói gì?

A: Thầy đã rất ngạc nhiên và vui lòng.

B: Hẳn thấy sẽ ấn tượng tốt về sự thành thật của cậu đấy.