Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Cảm thông là gì?

CHIA SẺ

Cảm thông là gì?

Cảm thông là sự đồng cảm xã hội, ở đó mọi người thấu hiểu được cảm xúc của người khác.

Chúng ta cần có ý thức tự giác nơi công cộng, ví dụ như xếp hàng hay lần lượt để đi lên xe buýt, không nên xô đẩy người khác hay chen ngang vào hàng…

A: Sự cảm thông là gì cậu nhỉ?

B: À, điều đó có nghĩa là cậu biết chia sẻ và đồng cảm với những cảm xúc của người khác.

A: Ồ! Đây là một điều rất cần thiết đối với mỗi người chúng ta.

B: Chúng mình cũng học cách cảm thông với người khác, cậu nhé!