Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Nếu bạn lễ độ, người khác sẽ ứng xử với bạn như thế nào?

CHIA SẺ

Nếu bạn lễ độ, người khác sẽ ứng xử với bạn như thế nào?

Họ sẽ có cảm tình và dễ đồng tình với bạn hơn. 

Thật khó để thuyết phục người khác đồng ý với suy nghĩ và quan điểm của bạn. Vì vậy, hãy học cách lễ độ với họ để thu hút được nhiều sự đồng tình hơn. Có như vậy, bạn mới có thể tác động tới họ một cách hiệu quả.

A: Thuyết phục người khác chấp nhận ý tưởng của mình thật sự rất khó đấy cậu ạ.

B: Cũng không khó lắm đâu mình thấy vẫn có thể thuyết phục được mà.

A: Bằng cách nào cơ?

B: Chỉ cần chúng mình cứ xử và trình bày quan điểm một cách thật lễ độ, mình tin là sẽ thuyết phục được, cậu ạ.