Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Làm thế nào để có thể dẫn dắt một ai đó làm theo ý muốn của mình?

CHIA SẺ

Làm thế nào để có thể dẫn dắt một ai đó làm theo ý muốn của mình?

Bạn có thể làm ra vẻ họ có liên quan đến câu chuyện hay sự việc của bạn, từ đó dần dần dẫn dắt họ.

Con người vốn có xu hướng thích được tham gia vào câu chuyện hay công việc nào đó. Thậm chí nếu một ai đó không liên quan gì đến câu chuyện, thì bạn cũng có thể làm ra vẻ là họ có liên quan để khiến họ cảm thấy mình là người quan trọng, từ đó khiến họ làm theo ý bạn muốn.

A: Hôm qua có một cậu cứ đòi tham gia nhóm của mình.

B: Cậu đã xử lý tình huống này như thế nào?

A: Mình đã bảo cậu ấy tìm thêm đủ mười người nữa cùng gia nhập nhóm, như vậy sẽ tốt hơn là chỉ mình cậu ấy tham gia.

B: Chà, cậu ứng xử khéo đấy!