Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Làm cách nào để bạn có thể khiến người khác suy nghĩ và chấp nhận quan điểm của mình?

CHIA SẺ

 Làm cách nào để bạn có thể khiến người khác suy nghĩ và chấp nhận quan điểm của mình?

Hãy thể hiện những suy nghĩ và ý tưởng theo cách thật ấn tượng để khiến họ thực sự bị tác động.

Khi bạn muốn gây ảnh hưởng đến người nào đó, bạn cần khiến họ suy nghĩ và chấp nhận theo quan điểm của bạn. Hãy thể hiện những suy nghĩ và ý tưởng theo một cách thật ấn tượng để truyền cho người đó cảm hứng, khiến họ thật sự bị tác động.

A: Mình đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ chú JOHN.

B: Chú ấy đã truyền cảm hứng cho cậu à?

A: Đúng vậy!

B: Chắc chú ấy có cách nhìn cuộc sống say mê và ấn tượng lắm, phải không cậu?