Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Nên làm gì sau khi xem xét những từ gợi ý?

Nên làm gì sau khi xem xét những từ gợi ý?

Hãy  xem xét cả những từ trái nghĩa là những từ có ý nghĩa so sánh với từ gợi ý đã có. 

Sau khi xem xét các từ gợi ý để mở rộng và phát triển những ý tưởng đã có, bạn nên xem xét đến những gợi ý khác (có thể là những gợi ý trái ngược hoặc có tính so sánh với ý tưởng ban đầu). Sau đó, bạn kiểm tra lại trước khi quyết định sử dụng những gợi ý nào.

A: Trong khi suy nghĩ để tìm ý tưởng cho bài luận, tớ đã tìm được thêm những gợi ý mới cậu ạ.

B: Gợi ý gì vậy?

A: Đó là những từ trái nghĩa và từ có ý nghĩa so sánh với từ gợi ý cũ.

B: Ồ! Quá trình tư duy tìm ra ý tưởng của cậu thật là thú vị! 

Advertisements (Quảng cáo)