Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta có nên lo lắng khi thấy các ý tưởng bị trùng lặp không?

CHIA SẺ

Chúng ta có nên lo lắng khi thấy các ý tưởng bị trùng lặp không?

Không, đây là điều rất bình thường của tư duy.

Có một điều hết sức bình thường và tự nhiên, đó là các ý tưởng bị trùng lặp, mặc dù ngôn ngữ thể hiện có thể khác nhau. Bạn không nên lo lắng về điều này và hãy tiếp tục viết ra bất cứ ý tưởng nào xuất hiện trong đầu.

A: Tớ phải làm gì khi các ý tưởng bị lặp lại cậu nhỉ?

B: Cậu không cần phải lo lắng về điều đó đâu, chuyện bình thường mà.

A: Tại sao lại như vậy?

B: Vì sự lặp lại của các ý tưởng là điều hết sức bình thường và tự nhiên.