Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Mọi người nên được khuyến khích làm gì trong buổi thảo luận?

CHIA SẺ

Mọi người nên được khuyến khích làm gì trong buổi thảo luận?

Mọi người nên được khuyến khích để phát triển các ý tưởng.

Trong buổi thảo luận, mọi người nên được khuyến khích sử dụng các ý tưởng hoặc ý kiến của người khác để phát triển những ý tưởng mới, bởi vì mục đích cuối cùng của buổi thảo luận là tìm ra được một giải pháp phù hợp cho vấn đề.

 A: Đã có rất nhiều ý tưởng hữu ích được đưa ra trong buổi thảo luận thầy ạ.

B: Đúng vậy, một số ý tưởng trong số đó có thể được phát triển thêm.

A: Thực ra ý tưởng của em cũng được phát triển dựa trên ý tưởng của người khác đấy ạ.

B: Thầy cũng đã ghi chép lại một vài ý tưởng có khả năng phát triển thêm lên.