Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Mời những người nhiều kinh nghiệm tham gia thảo luận sẽ có lợi ích gì?

 Mời những người nhiều kinh nghiệm tham gia thảo luận sẽ có lợi ích gì?

Họ sẽ đưa ra những ý tưởng hay trong buổi thảo luận. 

Nên mời những người có nhiều kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia thảo luận để tìm ra ý tưởng mới, bởi vì với kinh nghiệm của mình, họ có thể làm cho buổi thảo luận trở nên sôi động và có nhiều ý tưởng sáng tạo.

A: Những người tham gia trong buổi thảo luận nhóm có rất nhiều kinh nghiệm hay bố ạ.

B: Sao con có thể nhận ra điều đó?

A: Họ đã đưa ra những ý tưởng mới rất sáng tạo.

B: Chắc chắn họ là người có tầm hiểu biết rộng. 

Advertisements (Quảng cáo)