Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Trình độ hiểu biết của những người tham gia thảo luận nhóm phải như thế nào?

Trình độ hiểu biết của những người tham gia thảo luận nhóm phải như thế nào?

Trình độ hiểu biết của những người tham gia phải tương đương nhau.

Một nhóm thảo luận thường không cần giới hạn về số lượng các thành viên tham gia, nhưng hãy chú ý để trình độ của những người tham gia thảo luận không quá khác biệt nhau. Nếu có sự khác biệt quá nhiều về trình độ hiểu biết thì các ý tưởng sẽ trở nên hỗn loạn.

Con: Những người tham gia trong buổi thảo luận có trình độ tương đương nhau bố ạ.

Bố: Ừ, điều này tốt hơn cho việc đưa ra ý tưởng con ạ.

Con: Vì sao vậy hả bố?

B: Bởi vì như thế, các ý tưởng liên quan đến vấn đề được thảo luận sẽ không trở nên quá khác nhau con ạ.

Advertisements (Quảng cáo)