Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Các ý tưởng được lựa chọn như thế nào? Có ý tưởng nên được phân tích kĩ càng trước khi lựa chọn.

CHIA SẺ

Các ý tưởng được lựa chọn như thế nào?

Có ý tưởng nên được phân tích kĩ càng trước khi lựa chọn.

Não phải của con người thực hiện chức năng sáng tạo và
tưởng tượng, trong khi não trái thì tham gia vào quá trình tư duy và phân tích. Các ý tưởng phải được tách ra sau khi đã được phân tích, trước khi chúng ta đi đến lựa chọn cuối cùng.

A: Hôm nay mình đã được học một chức năng của bộ não con người.

B: Chức năng gì vậy?

A: Não trái của chúng ta thực hiện chức năng tư duy và phân tích.

B: Hay quá nhỉ!