Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Bạn có thể gây ảnh hưởng đến người khác như thế nào?

CHIA SẺ

Bạn có thể gây ảnh hưởng đến người khác như thế nào?

Nếu bạn có những suy nghĩ và lí lẽ hợp lý, bạn có thể dễ dàng tác động đến họ.

Có rất nhiều ý kiến khác nhau trong cuộc nói chuyện. Ai cũng muốn tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu bạn thuyết phục được người nghe một cách thành công và hợp lí.

A: Anh bạn học cũ, nhất quyết phủ nhận ý kiến của tôi.

B: Cậu đã làm gì sau đó?

A: Tôi đã thuyết phục anh ấy, bằng những lý lẽ phù hợp, sau đó anh ấy đã đồng ý với tôi.

B: Vậy là cậu đã nắm được bí quyết để thuyết phục được người khác rồi đấy!