Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Khi có thời hạn, tâm lý người tham gia sẽ thảo luận sẽ bị tác động như thế nào?

Khi có thời hạn, tâm lý người tham gia sẽ thảo luận sẽ bị tác động như thế nào?

Tâm trí và tiềm thức của họ sẽ được kích hoạt mạnh mẽ.

Nên đưa ra thời hạn để năng lực tư duy của những người tham gia được kích hoạt. Họ sẽ chỉ tập trung vào suy nghĩ mà không mất thời gian vào những việc không cần thiết.

A: Buổi thảo luận nhóm của bọn anh ngày hôm qua đã diễn ra rất khác so với mọi lần.

B: Khác như thế nào vậy anh?

A: Mọi người chỉ có một khoảng thời gian nhất định để tư duy về vấn đề thảo luận.

B: À, như vậy mọi người sẽ tích cực suy nghĩ hơn.

Advertisements (Quảng cáo)