Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta nên làm gì khi vấn đề thảo luận đã được xác định?

CHIA SẺ

Chúng ta nên làm gì khi vấn đề thảo luận đã được xác định?

Khi vấn đề thảo luận đã được xác định, chúng ta nên tập hợp các ý tưởng lại.

Quá trình suy nghĩ để tìm ra ý tưởng được bắt đầu ngay sau khi quyết định vấn đề cần thảo luận. Trong quá trình này, chúng ta cần phải tập hợp lại các ý tưởng và ghi chép chúng lại trong một khoảng thời gian nhất định. Đưa ra được khoảng 20 ý tưởng trong vòng 5 phút là tốt nhất.

 A: Tớ vừa xác định được vấn đề để thảo luận rồi.

B: Tốt quá, bây giờ cậu nên bắt đầu thử tập hợp các ý tưởng lại.

A: Cậu hãy cùng với tớ tập hợp có ý tưởng nhé.

B: Được thôi, mình rất vui được giúp cậu.