Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Hỗ trợ y tế: Chúng ta có thể giúp đỡ người có vấn đề về sức khoẻ như thế nào?

CHIA SẺ

Chúng ta có thể giúp đỡ người có vấn đề về sức khoẻ như thế nào?

Chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng cách mời bác sĩ tới thăm khám.

Những người ốm, đau hay gặp vấn đề về sức khoẻ cần được bác sĩ thăm khám. Nếu họ không thể đến gặp bác sĩ, bạn có thể giúp họ mời bác sĩ đến thăm khám tại nhà.

A: Sáng nay cháu có việc gấp phải đi tìm bác sĩ đến.

B: Có ai ốm hả cháu?

A: Vâng hàng xóm của cháu bị ốm ạ.

B: May mà cháu nhanh trí gọi bác sĩ tới đúng lúc đấy!