Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đi dạo cùng người già: Chúng ta có thể giúp đỡ người già đi bộ trong công viên bằng cách nào?

Chúng ta có thể giúp đỡ người già đi bộ trong công viên bằng cách nào?

Chúng ta có thể dìu hoặc đi bộ cùng để họ cảm thấy vui vẻ.

A: Hai ngày nay tớ dậy sớm vào buổi sáng.

B: Cậu tập thể thao?

A: Không tớ cùng một cụ già đi bộ vào buổi sáng.

B: Ồ! Việc này rất thú vị đấy cậu ạ.

Advertisements (Quảng cáo)