Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Cứu người bị đuối nước: Bạn có thể cứu những người bị tai nạn đuối nước bằng cách nào?

CHIA SẺ

Bạn có thể cứu những người bị tai nạn đuối nước bằng cách nào?

Hãy ném dây thừng, phao hoặc vật có thế nổi trên mặt nước để người bị nạn có thế bám vào đó.

Tai nạn đường thuỷ có thể gây ra những mất mát rất to lớn và nguy hiểm đến tính mạng con người. Bạn có thể giúp đỡ những người gặp nạn bằng cách cứu họ khỏi bị đuối nước. Bạn cũng có thể đưa ra cảnh báo nguy hiểm cho họ nếu bạn đang ở trên bờ.

A: Hôm qua ở trên sông xảy ra chuyện lớn chú ạ.B: Chuyện gì xảy ra thế?

A: có một chiếc phà bị chìm.

B: cháu có cố gắng giúp họ không?

Giúp đỡ ngườì gặp tai nạn đuối nước có phải là một công việc cao cả không?

Đúng vậy. Đây là việc đây là việc rất đáng được biểu dương.