Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Ngôn ngữ cơ thể của người tham gia thảo luận thể hiện điều gì?

Ngôn ngữ cơ thể của người tham gia thảo luận thể hiện điều gì?

Ngôn ngữ cơ thể thể hiện mức độ tự tin của họ.

Ngôn ngữ cơ thể là một lợi thế sẵn có trong mỗi con người. Trong khi đưa ra những ý tưởng và suy nghĩ, ngôn ngữ cơ thể cũng sẽ được thể hiện một cách rõ ràng. Mức độ tự tin của những người tham gia thường được thể hiện thông qua ngôn ngữ cơ thể của họ.

A: Hôm nay, một diễn giả đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người trong buổi thảo luận.

B: Bằng cách nào vậy em?

A: Ngôn ngữ cơ thể của ông ta rất tuyệt anh ạ.

B: Ồ, ra vậy! Ngôn ngữ cơ thể là một bí quyết để tạo được sức hút đấy em ạ.

Advertisements (Quảng cáo)