Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Giúp đỡ nạn nhân vùng bị hạn hán: Những người ở vùng bị hạn hán cần gì?

Những người ở vùng bị hạn hán cần gì?

Họ cần thực phẩm ,thuốc thang và nước uống.

Nạn hạn hán gây khan hiếm nước, làm nhiều người và động vật chết vì đói khát, bệnh tật. Vì thế, chúng ta có thể giúp đỡ những người chịu ảnh hưởng bởi hạn hán bằng cách hỗ trợ đồ ăn và nước uống cho họ. Chúng ta cũng có thể tìm cách cứu những con vật bị bệnh do hạn hán.

A: Hôm qua tớ đã đi đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán.

B: Cậu làm gì ở đó vậy?

A: Tớ đã mang thực phẩm và thuốc thang tới đó.

B: Ừ, đó là những thứ thiết yếu đối với họ.

Advertisements (Quảng cáo)