Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Giúp đỡ người bị hỏa hoạn: Chúng ta có thể giúp đỡ những nạn nhân bị hỏa hoạn như thế nào?

Chúng ta có thể giúp đỡ những nạn nhân bị hỏa hoạn như thế nào?

Hãy cùng mọi người dập tắt đám cháy bằng nước và cát.

Khi xảy ra hoả hoạn, số người bị thương do hoảng loạn, sợ hãi thường nhiều hơn số người bị thương do lửa. Bạn có thể giúp đỡ họ bằng cách tích cực cùng mọi người dùng cát và nước để dập tắt đám cháy.

A: Hôm nay tớ mệt quá.

B: Sao người cậu ướt thế kia?

A: Tớ lấy nước cùng mọi người dập tắt đám cháy.

B: cậu cẩn thận kẻo kiệt sức đó.

Advertisements (Quảng cáo)