Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Hỗ trợ nạn nhân bị lũ lụt: Chúng ta có thể giúp đỡ những nạn nhân bị lũ lụt như thế nào?

Chúng ta có thể giúp đỡ những nạn nhân bị lũ lụt như thế nào?

Chúng ta có thể dùng thuyền để giúp đỡ họ.

Khi thiên tai xảy ra, nhiều người có thể bị mắc kẹt trên mái nhà hoặc chòi cao. Bạn có thể cùng mọi người đưa họ đến nơi an toàn hoặc điểm cứu trợ, cũng như cung cấp giúp họ một số như yếu phẩm thiết yếu.

A: Suốt sáng nay tớ chèo thuyền đi khắp khu phố đấy.

B: Để làm gì vậy?

A: Tớ chèo thuyền đi cứu những nạn nhân bị kẹt lại trên nóc nhà sau cơn lũ.

B: Thật là tuyệt!

Advertisements (Quảng cáo)