Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đừng lơ là: Khi nào bạn cảm thấy tự tin?

CHIA SẺ

 Khi nào bạn cảm thấy tự tin? Bạn sẽ tự tin khi bạn tự nhủ với mình theo hướng tích cực.

Đừng bỏ bê bản thân sau khi thất bại. Hãy rút kinh nghiệm và đừng lặp lại những sai lầm ở các lần sau. Khi bạn tự nhủ theo chiều hướng tích cực, bạn sẽ hiểu rõ bản thân và tự tin hơn.

A: Em hãy suy nghĩ tích cực và nói ra những điều tốt đẹp!

B: Nhưng em là kẻ thất bại!

A: Hãy quên những thất bại trước đây đi và tìm cảm hứng mới.

B: Vâng ạ!