Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tập trung suy nghĩ: Tác dụng của việc tập trung suy nghĩ là gì?

CHIA SẺ

Tác dụng của việc tập trung suy nghĩ là gì?

Tập trung suy nghĩ giúp bạn tích cực hơn trong việc hoàn thành mục tiêu.

Tập trung suy nghĩ về những việc mà bạn muốn thực hiện.Hãy nghĩ đến những công việc mà bạn quan tâm và muốn hoàn thành.

A:  Hãy tập trung vào việc mà em muốn làm!

B: Vâng ạ!

A: Em sẽ làm được nếu em tập trung.

B: Em sẽ nhớ lời thầy ạ!