Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chia sẻ kinh nghiệm: Chia sẻ kinh nghiệm với những người ủng hộ bạn có ít lợi gì?

CHIA SẺ

 Chia sẻ kinh nghiệm với những người ủng hộ bạn có ít lợi gì?

Họ sẽ giúp bạn có được những lựa chọn hợp lý. 

Bạn nên chia sẻ những trải nghiệm về những lần cố gắng của mình với người ủng hộ bạn. Họ không bao giờ khiến bạn thất vọng và luôn thấu hiểu con người bạn. Chia sẻ kinh nghiệm của bạn vói họ sẽ giúp bạn có thêm sự ủng hộ.

A: Hôm qua mình đã nói chuyện với chú mình.

B: Chú ấy nói gì?

A: Chú đã cho mình lời khuyên và động viên mình.

B: Tuyệt, bạn nên làm theo lời chú khuyên.