Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đừng do dự: Tại sao chúng ta không nên do dự khi đề nghị người khác giúp đỡ?

CHIA SẺ

Tại sao chúng ta không nên do dự khi đề nghị người khác giúp đỡ? Nếu chúng ta tự làm tất cả mọi việc mà ngại nhờ người khác. Bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi giải quyết vấn đề.

Đừng ngại đề nghị người khác giúp đỡ. Chẳng hạn, nếu có chuyện gì đó khiến bạn không thể hoàn thành bài tập, hãy đề nghị thầy cô cho thêm thòi gian. Hoặc bạn có thể nói chuyện với thầy cô và giải thích mọi chuyện. Chắc chắn thầy cô sẽ thông cảm cho bạn.

A:  Tớ vừa nghiệm ra một điều rất quan trọng

B: Là gì thế?

A: Cần biết nhờ người khác giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn.

B: Đúng rồi đấy!