Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Luôn lạc quan: Cảm giác tội lỗi là gì?

Cảm giác tội lỗi là gì? Là điều bạn cảm thấy  khi bạn làm sai rồi tự trách mình.

Bạn có thể cảm thấy có lỗi vì những thất bại trước đây, nhưng đừng xấu hổ hay hối tiếc. Hãy suy nghĩ một cách tích cực và cố gắng giải quyết những sai lầm bạn đã mắc phải. Hãy tìm ra những điều tích cực từ sai lầm, và nhớ rằng bạn sẽ không đi theo lối mòn.

A:  Cậu hãy tự cải thiện bản thân đi.

B: Nhưng làm thế nào cơ?

A: Đừng lập lại sai lầm cũ nữa.

B: Ừ, cậu nói phải.

Advertisements (Quảng cáo)