Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Thái độ tích cực: Làm thế nào để duy trì thái độ tích cực?

Làm thế nào để duy trì thái độ tích cực? Biết rõ bản thân là bước đi đầu tiên để có được thái độ tích cực. Hãy nói về những chuyện vui và tích cực giao lưu cùng những người tích cực quanh bạn

Thái độ tích cực là yếu tố quan trọng đem lại thành công cho chúng ta. Có kế hoạch cụ thể cho từng ngày giúp bạn duy trì thái độ tích cực, đồng thời những người xung quanh cũng có ảnh hưởng lớn tới bạn. Nếu họ là những người tiêu cực, bạn sẽ tiêu cực theo. Nếu họ là những người tích cực, bạn cũng sẽ thấy tích cực hơn.

A: Cậu nên suy nghĩ theo hướng tích cực!

B: Làm thế giúp được gì cho tớ chứ?

A: Các suy nghĩ tiêu cực sẽ bị loại bỏ.

B: Tớ sẽ ghi nhớ điều này.

Advertisements (Quảng cáo)