Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đừng bỏ cuộc: Chúng ta không nên làm gì khi cảm thấy không thỏa mãn với phần tranh luận của mình?

Chúng ta không nên làm gì khi cảm thấy không thỏa mãn với phần tranh luận của mình?

Chúng ta không nên bỏ cuộc giữa chừng, cũng như không nên đánh mất niềm tin vào bản thân.

Chúng ta không nên từ bỏ hi vọng và đánh mất niềm tin cho đến khi có kết quả cuối cùng. Ngay cả khi chúng ta không cảm thấy
thỏa mãn với bài tranh luận của mình thì cũng không nên tự dày vò bản thân.

 A: Trong cuộc thi tranh luận vừa qua, tớ đã thuyết phục được cậu bạn thân.

B: Cậu đã thuyết phục điều gì vậy?

A: Tớ đã quên cậu ấy không nên bỏ cuộc cho đến khi có kết quả cuối cùng.

B: Rất tốt cậu làm như vậy là đúng đấy. 

Advertisements (Quảng cáo)