Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao người tham gia tranh luận cần công nhận và đánh giá cao khi đối thủ đưa ra không được quan điểm hợp lý?

CHIA SẺ

 Tại sao người tham gia tranh luận cần công nhận và đánh giá cao khi đối thủ đưa ra không được quan điểm hợp lý?

Hành động này sẽ giúp bạn lấy được thiện cảm của khán giả. 

Đối với mỗi luận điếm mà đối thủ đưa ra trong cuộc tranh luận, những người tham gia tranh luận không được bác bỏ hoàn toàn. Khi họ đưa ra được những lập luận xác đáng và hợp lí, những người khác cần phải khen ngợi và công nhận. Việc bạn đánh giá cao quan điểm của đối phương sẽ giúp bạn chiếm được cảm tình của khán giả.

A: Tôi đã nhận được rất nhiều thiện cảm từ phía khán giả khi đánh giá cao đối thủ của mình.

B: Trong dịp gì vậy?

A: Đó là trong một cuộc thi tranh luận.

B: Ồ, đó là một việc làm rất đáng khen ngợi.