Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Sự minh họa có cần thiết cho một cuộc tranh luận hay không?

CHIA SẺ

Sự minh họa có cần thiết cho một cuộc tranh luận hay không?

Có. Sự minh hoạ nhiều khi rất cần thiết vì nó khái quát hoá thành hình ảnh một cách rõ ràng về chủ đề tranh luận.

A: Anh trai tớ đang bận rộn chuẩn bị các hình minh họa.

B: Anh ấy sẽ sử dụng các hình ảnh đó ở đâu?

A: Anh ấy sẽ sử dụng chúng trong một cuộc thi tranh luận.

B: Các hình minh họa đó rất có ích cho cuộc tranh luận đấy cậu ạ.