Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Điều gì là cần thiết để gây ấn tượng tốt đối với người khác?

CHIA SẺ

 Điều gì là cần thiết để gây ấn tượng tốt đối với người khác?

Tự tin là yếu tố quan trọng để gây ấn tượng tốt đối với người khác.

Bạn chỉ có thể gây ấn tượng tốt đối với người khác nếu bạn có được sự tự tin. Vì thế, xây dựng sự tự tin là một điều cực kì quan trọng để có thể gây ảnh hưởng đến người khác.

A: Sáng nay bố mình đã hỏi về kết quả của buổi thảo luận nhóm.

B: Vậy cậu đã nói gì?

A: Mình đã nói là mình làm không tốt lắm.

B: Vậy bố cậu đã nói gì?

Tại sao bạn nên xây dựng cho mình sự tự tin?

Bởi vì đó là yếu tố rất quan trọng để gây dựng ấn tượng tốt đối với mọi người.