Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Những phẩm chất của người có khiếu nói chuyện là gì?

CHIA SẺ

Những phẩm chất của người có khiếu nói chuyện là gì?

Người có khiếu nói chuyện là người biết khuyến khích người khác nói và lắng nghe họ nói.

Chuyện trò với mọi người cũng là cách để xây dựng tầm ảnh hưởng đối với họ. Chuyện trò đòi hỏi các kĩ năng nói chuyện cũng như lắng nghe. Những người có tài nói chuyện sẽ khuyến khích được người khác nói và lắng nghe họ nói, chính vì thế họ có thể gây ảnh hưởng tích cực đối với người khác.

A: Vị diễn giả kia chắc chắn là người có khiếu nói chuyện.

B: Về phẩm chất của người có khiếu nói chuyện là gì?

A: Một người có khiếu nói chuyện cần phải biết khuyến khích người khác nói chuyện, cũng như biết lắng nghe họ nói.

B: Cậu nói đúng đó, mình thấy anh ta cũng là một người biết lắng nghe mỗi khi có người phát biểu ý kiến.