Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Bạn nên làm gì để khiến người khác cảm thấy mình quan trọng?

CHIA SẺ

Bạn nên làm gì để khiến người khác cảm thấy mình quan trọng?

Khi bạn chân thành biết ơn ai đó. Người đó sẽ có cảm giác mình quan trọng cũng như được tôn trọng. 

Mọi người đều mong muốn được tôn trọng. Khi bạn chân thành biết ơn một ai đó sẽ khiến người đó cảm thấy mình quan trọng và được tôn trọng đúng mức.

A: Mình đã cảm ơn cậu bạn đã giúp mình hoàn thành bài tập.

B: Thế cậu ấy đã phản ứng như thế nào?

A: Cậu ấy tỏ ra rất vui.

B: Cậu đã gây được ấn tượng tốt đối với cậu ấy bằng lời cảm ơn chân thành rồi đó.