Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta có thể làm gì để giúp những người bạn có hoàn cảnh khó khăn cảm nhận được họ là một phần không thể tách rời của xã hội?

Chúng ta có thể làm gì để giúp những người bạn có hoàn cảnh khó khăn cảm nhận được họ là một phần không thể tách rời của xã hội?

Hãy mời các bạn ấy đến tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Một số bạn có hoàn cảnh khó khăn thường mang tâm lí tự ti, rụt rè, ngại giao tiếp với mọi người. Chúng ta nên mời các bạn ấy tham gia một số hoạt động tập thể để các bạn ấy trở nên mạnh dạn hơn, xoá tan tâm lí tự ti. Đây cũng là cách tốt để giúp các bạn ấy hiểu được rằng, mình cũng là một thành viên quan trọng của xã hội.

A:  Tối qua chúng tôi đã tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ.

B: Nhân dịp gì vậy?

A: À, buổi liên hoan có tổ chức cho tất cả thanh thiếu niên trong khu phố, bọn tớ đã động viên được mấy bạn có hoàn cảnh khó khăn tham gia cùng, các bạn ấy vốn rụt rè này lắm.

B: Việc đó thật hữu ích.

Advertisements (Quảng cáo)