Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đầu óc cởi mở: Bạn nên làm gì để giải quyết vấn đề?

CHIA SẺ

Bạn nên làm gì để giải quyết vấn đề?

Bạn nên suy nghĩ cởi Bạn mở để có thể lấy ra những ý tưởng mới.

Bạn cần suy nghĩ cởi mở trước mọi tình huống để có thể nảy ra những ý tưởng mới nhằm giải quyết vấn đề. Hãy sôi nổi, linh hoạt, tích cực. Bạn sẽ vượt qua mọi rắc rối một cách dễ dàng.

A:  Em hãy suy nghĩ một cách cởi mở khi đối  mặt với rắc rối.

B: Tại sao ạ thưa thầy?

A:  Em có thể tìm ra được những phương án mới.

B: Vâng em sẽ làm vậy, cảm ơn lời khuyên của thầy ạ.