Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta quyết định lựa chọn những ý tưởng như thế nào?

Chúng ta quyết định lựa chọn những ý tưởng như thế nào?

Một ý tưởng cần phải được phân tích kỹ càng trước khi chúng ta quyết định tìm hiểu sâu hơn về nó. 

Ý tưởng không thể xây dựng thành công khi chưa được phân tích. Vì vậy chúng ta cần phải suy nghĩ thật kĩ về ý tưởng trước khi đào sâu hoặc thảo luận. Tất cả các ý tưởng cần phải được phân tích kĩ càng. Sau đó, chúng ta chỉ việc chọn lấy những ý tưởng phù hợp với yêu cầu.

A: Thật khó để phân tích các ý tưởng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu.

B: Thực ra việc này cũng không khó lắm đâu.

A: Sao anh lại nói vậy?

B: Bất kỳ một ý tưởng nào cũng cần phải được phân tích kỹ càng trước khi quyết định lựa chọn.

Advertisements (Quảng cáo)