Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Những ý tưởng như thế nào sẽ được mọi người mong đợi trong buổi thảo luận?

CHIA SẺ

 Những ý tưởng như thế nào sẽ được mọi người mong đợi trong buổi thảo luận?

Trong buổi thảo luận, những ý tưởng có thể được xếp loại theo mức độ thực dụng trong thực tế. Tất cả đều đáng được mong được với nhau.

Trong buổi thảo luận nhóm, những ý tưởng khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau được đưa ra. Không có  tưởng nào là vô ích, vì chúng sẽ được xếp loại theo mức độ áp dụng thực tế, tức là có thể trong hiện tại chúng không phù hợp, nhưng sẽ phù hợp với các trường hợp khác. Sau khi chỉnh sửa, có thể những ý tưởng đó còn trở nên vô cùng hữu ích.

A: Thật là tuyệt khi có rất nhiều ý tưởng khác nhau được đưa ra trong buổi thảo luận.

B: Đúng vậy, những ý tưởng chưa phù hợp có thể lại trở nên hữu ích trong tương lai.

A: Thật thú vị là không có ý tưởng nào bị bỏ qua.

B: Đúng vậy!