Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Chúng ta nên làm gì sau khi đã tập hợp xong các ý tưởng?

CHIA SẺ

 Chúng ta nên làm gì sau khi đã tập hợp xong các ý tưởng?

Chúng ta nên đào sâu và mở rộng hơn có ý tưởng này.

Sau khi đã lưu lại các ý tưởng, chúng ta nên bắt tay vào xây dựng ý tưởng, như vậy ý tưởng tự nhiên sẽ được đào sâu và mở rộng nếu chúng ta suy nghĩ về nó nghiêm túc. Việc xây dựng chi tiết ý tưởng cần có một mạch chính, tránh sa đà vào những chi tiết vụn vặt.

A: Em vừa cố gắng tập hợp các ý tưởng của mọi người và cả của anh nữa.

B: À, anh có đóng góp gì nhiều đâu, nhưng em cứ thử nghĩ thêm xem biết đâu lại có thêm gợi ý hay!

A: Em sẽ phát triển thêm các ý tưởng cảm ơn anh.

B: Anh rất sẵn lòng nếu em cần anh giúp đỡ.