Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta không nên làm gì trong quá trình tìm kiếm ý tưởng?

CHIA SẺ

Chúng ta không nên làm gì trong quá trình tìm kiếm ý tưởng?

Chúng ta không nên lập tức phán xét hay chọn lọc có ý tưởng trong khi chúng đang được đưa ra.

Khi đón nhận các ý tưởng trong buổi thảo luận, bạn không nên lập tức bỏ qua, phán xét hay chọn lọc các ý tưởng mà hãy cố gắng khích lệ mọi người phát biểu. Nhiều ý tưởng đan xen lại với nhau sẽ cho chúng ta một kết quả khả quan.

Con: Hôm nay khi bỏ qua một ý tưởng, con đã bị mọi người nhắc nhở, bố ạ.

Bố: Đúng là con không nên bỏ qua ý tưởng nào trong buổi thảo luận.

Con: Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một ý tưởng bị bỏ qua hả bố.

Bố: Thật tệ nếu ý tưởng con bỏ qua là một ý tưởng tuyệt vời.