Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Mục đích của buổi thảo luận là gì?

CHIA SẺ

 Mục đích của buổi thảo luận là gì?

Mục đích của buổi thảo luận là khai thác sâu hơn những ý tưởng được đưa ra.

Buổi thảo luận không chỉ có mục đích thu thập các ý tưởng mà còn để phát triển chúng lên. Nếu chỉ đơn giản là thu thập các ý tưởng thì buổi thảo luận thường sẽ hời hợt và kém hiệu quả. Chúng ta cần khai thác sâu hơn vào ý tưởng mà các thành viên trong nhóm đưa ra.

 A: Một vài người chỉ thu thập lại những ý tưởng mà người khác đưa ra trong buổi thảo luận.

B: Có lẽ họ không nhận thức được mục đích chính của buổi thảo luận.

A: Vậy cậu có biết họ cần phải làm gì không?

B: Thầy giáo của tôi nói rằng, trong buổi thảo luận các ý tưởng nên được phát triển lên.